Er zijn 4 fenomenen die ons daadwerkelijk helpen om meer geluk en tevredenheid te ervaren in ons leven.

  • Je omgeving waarnemen zoals ze werkelijk is.
  • Het accepteren van situaties en gebeurtenissen. Als je weerstand hebt ten aanzien van iets, wordt je levensenergie dichtgeknepen. Door te accepteren kan de energie weer stromen, zie je de dingen weer vanuit een ander daglicht, worden er oplossingen vanuit een totaal onverwachte hoek aangereikt. Accepteren is een belangrijke stap naar geluk. Accepteren betekent niet dat je je ergens bij neerlegt; het is wel een stap om dingen daadwerkelijk te veranderen.
  • Een duidelijke visie hebben. Weten wat je wil en weten wat er in een bepaalde situatie nodig is, voor alle betrokkenen.
  • Daadwerkelijke acties ondernemen. Dit betekent dat je geen uitstelgedrag vertoont en dat je tussen de acties door momenten inlast om bewust in stilte te gaan, in niet-handelen, waardoor de actie die erop volgt nog constructiever is.

 

Via het ervaren en loslaten van emoties, oefeningen om zuiver te kunnen waarnemen, je verplaatsen in het gezichtspunt van anderen, het visualiseren van doelen, het op zoek gaan naar hulpbronnen om je doelen te bereiken, het doorbreken van piekercirkels, jezelf te vergeven, het ontdekken wat je missie is, bewegingsoefeningen en geleide meditaties zet je daadwerkelijk stappen om te groeien naar geluk en tevredenheid in je leven.